Disclaimer Teamy

TEAMY App

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij nagestreefd hebben, is het mogelijk dat de website of app onjuiste en/of onvolledige informatie bevat.

Aan de inhoud van de informatie op de website of app kunnen geen rechten worden ontleend. Teamy en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor redactionele fouten of omissies die in de website of app voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, app of de links naar de websites van derden.